Skip to main content
Gå tillbaka

Mögel, plaster, avgaser, bekämpningsmedel, lösningsmedel och glyfosat

Är du utsatt för mögel och miljögifter? De påverkar mer än du kanske tror.

Miljögifter bidrar till att du inte kan producera tillräckligt med energi i cellerna. Miljögifter kan leda till sjukdom om de får finnas kvar i kroppen under en längre tid.

Tidiga symtom på att du har miljögifter i kroppen kan vara trötthet, hjärndimma, envisa infektioner, hudproblem, orolig mage och debut av autoimmuna sjukdomar.

Sjukdomar från miljögifter kan komma många år efter exponering eller om kroppen blir belastad lite grann varje dag. Det är viktigt att reda ut om du behöver ändra något i din närmiljö för att du ska kunna fortsätta att leva frisk även framöver.

Du har möjlighet att testa mögelgifter, plaster, bekämpningsmedel, lösningsmedel, bensinrester och andra miljöföroreningar som kan skada dina celler, dina hormoner och påverka ditt nervsystem, din hjärna och nästa generation. Provet tas enkelt via urin.

Gå tillbaka