Skip to main content

Välkommen
på konsultation

Priser för besök och provtagning

Besök

Alla besök kan ske på plats på kliniken, Odenplans Integrerade Hälsoklinik, Upplandsgatan 38, 4 tr. vid Odenplan i Stockholm eller på distans via Zoom eller Teams.

Första besöket

Vid första mötet går vi igenom ditt mående och dina önskemål med en djupintervju. Vi gör en genomgång av ev. tidigare undersökningar och behandlingar och lägger ihop dem med hur du mår nu. Du får initiala hälsoråd och förslag på eventuell provtagning som jag rekommenderar. Vi bestämmer alltid provtagningen tillsammans och den anpassas alltid efter dina önskemål.

Digitala böcker om mage-tarm, hormoner, immunförsvar och mer ingår efter behov för att ge dig bakgrund och kunskap om din hälsa och hur du ska må allra bäst och bli stark i dig själv.

Du betalar 3800 SEK för 2–2,5 timmars besök. För- och efterarbete knutet till den konsultationen är inkluderat.

Tidsåtgången kan variera första gången beroende på måendet och på önskemål. Det gäller att du får gott om tid, så att vi finner en lösning som passar just dig.

Återbesök på klinik/video/telefon – överenskommet arbete

Andra gången vi ses har vi genomgång av provsvar. Du får alltid ta del av dina provsvar skriftligt. Du kommer att få fördjupad kunskap om det prov du tagit på svenska efter vår genomgång. Vi har uppföljning av påbörjad behandling om den startats vid första besöket.

Om du önskar, kan du köpa mina utvalda, högkvalitativa kosttillskott anpassade för just din kropps behov och önskemål.

Vi fortsätter sedan framåt, planerar och har samtal om hur vi kan stärka dig ytterligare.

Du betalar 2100 SEK per besökstimme. Inkluderat är också förarbete och utförlig skriftlig hälsoplan som uppdateras och mejlas efter varje besök.

Rådgivning mellan konsultationer

Frågor som uppkommer, vilka inte täcks av den skriftliga hälsoplanen.
1050 SEK per påbörjade 30 minuter.

Avbokning

Mer än 24 timmar före besök, dag före helg. Ingen avgift.
Mindre än 24 timmar före besök – 2100 SEK

Priser och betalning

Alla priser är inklusive moms. De kan justeras efterhand. Alla besök, all provtagning och tillskott kan faktureras privat eller till företag eller betalas via företagssvisch.

Vi bestämmer tillsammans

Det finns många vägar att gå för att skapa riktig hälsa. När du kommer på första besöket, bestämmer vi din väg framåt tillsammans. Du kanske kommer med tidigare provsvar och du har fått redovisa dina önskemål. Jag bidrar med min erfarenhet av många, många möten med människor som önskar må bättre helt naturligt.
För en del passar det bäst att gå lite långsammare fram. Antingen via rådgivning tillsammans med en eller flera av mina digitala böcker och kanske något test vi tar till att börja med. En del önskar en grundlig utredning via tester mer direkt och då går vi den vägen tillsammans.

Det här betyder att det finns många olika kostnadslägen och möjlighet till stor personlig anpassning, både efter mående, önskemål och personlig ekonomi.
Det du kan vara säker på är att du kommer att få en bättre hälsa, steg för steg och över tid. Det vet jag säkert efter 30 år med tusentals klienter.

Personligt utformad testning via erkända laborationer

Kroppen har svaren till sin egen läkning när den får rätt frågor

Provtagning

Skolmedicinska tester

Skolmedicinska tester utgör en viktig pusselbit för att verkligen reda ut hur du mår och bestämma både klokast möjliga behandling, liksom den mest effektiva. Provtagningen sker på din vårdcentral eller på medicinskt laboratorium.

Skolmedicinska tester passar utmärkt i kombination med funktionsmedicinska tester. Testpanelerna anpassas till just dina hälsobehov.

Avvikande resultat som indikerar kraftigare obalans bör diskuteras i samråd med legitimerad personal.

Grunddebitering för provtagning är 200 SEK.

Alla priser är inklusive moms. De kan justeras efterhand.

Här kommer exempel på hälsomarkörer som kan testas inklusive pris men det finns mer att välja på. Grunddebiteringen tillkommer på prisexemplen här nedanför.

Vid konsultation går vi igenom vilka markörer som är anpassade och kloka att ta för just dina behov. Alla markörer kan kombineras i samma provtagning beroende på önskemål och mående.

Ämnesomsättning/sköldkörteln:

TSH, T4, T3, Anti-TPO – 620 SEK

Tyreoglobulin + ak – 575 SEK

Näring och transport i blodet

Vitaminer – D-vitamin, Vitamin B12, folat – 520 SEK

Mineraler – järn, zink, natrium, kalium, magnesium, calcium, fosfor – 480 SEK

Transport/lever/protein – albumin– 60 SEK

Inflammationer, infektioner, avgiftning  

Homocystein, sänka, känslig CRP – 410 SEK

Blodets sammansättning

Hemoglobin, röda och vita blodkroppar och koagulation – 80 SEK

Blodfetter + transport

Kolesterol, LDL, HDL, HDL/LDL-kvot, triglycerider – 180 SEK

Lever och njurar

Njurar – Cystatin C, kreatinin – 85 SEK

Lever – ALAT, ASAT, GT, ASP, bilirubin – 160 SEK

Metabolt syndrom, cellskada, diabetes, övervikt

Glukos, HbA1c, insulin, LD – 438 SEK

Könshormoner

FSH, LH, östradiol, progesteron, DHEA-s, testosteron – 1188 SEK

Förklimakteriet – FSH + Östradiol – 265 SEK

Binjurar

Kortisol och DHEA-s – 600 SEK

Funktionsmedicinska tester

Funktionsmedicin frågar varför kroppen och sinnet inte mår helt bra.

Läkning med hjälp av funktionsmedicinska metoder går på djupet och undersöker orsakerna till ohälsa och låter kroppen visa den naturliga vägen till läkning.

Testningen handlar inte om att avgöra sjukdom utan om att optimera dina personliga förutsättningarna och sortera bland signalerna som kroppen och sinnet visar på att ohälsa finns. Testningen kan visa vägen till kost som passar just dig och tillskott som kan påskynda din naturliga läkning eftersom du är unik och din hälsosituation är unik.

Testningen utförs på ackrediterade laboratorier i Tyskland och i USA. Mycket forskning ligger bakom testningen och den forskningen redovisas på respektive laboratoriums hemsida.

Proverna kan skickas på flera sätt. Vissa postas och vissa skickas med kurir via UPS eller FedEx.

Porto inkluderas på vissa prover som postas. På prov som behöver frankeras, räcker vanligen dubbelt brevporto. Proverna som skickas via UPS har debiteringen inkluderad i priset. På prover som skickas via FedEx tillkommer en transportkostnad om 750 SEK.

Alla priser är inklusive moms. De kan justeras efterhand.

Mage-tarm

GI Effects – 7900 SEK + FedEx
Comprehensive Stool Analysis + Parasitology – 5900 SEK + FedEx
SIBO – 3200 SEK + FedEx

Allergier och intoleranser

IgG matallergier, jästsvamp och Candida Albicans 190 ämnen – 4100 SEK inklusive UPS. IgG kan skickas tillsammans med Organiska syror och båda kostar då 7875 SEK inklusive UPS
Alcat intoleranstest – 100 – 500 ämnen – 3625 – 12300 SEK inklusive UPS

Näring

Hårmineralanalys – 1400 SEK inklusive porto
Fettsyreanalys – 1300 SEK inklusive porto

Hormoner och signalsubstanser

Dutch Complete – 4600 SEK + porto
Comprehensive Neurotransmitter – 4275 SEK + FedEx

Cellernas vitalitet och infektioners påverkan på cellenergi

Organiska syror (OAT) – 4800 SEK inklusive UPS
IgG kan skickas tillsammans med Organiska syror och båda kostar då 7875 SEK inklusive UPS

Mögel, miljögifter och glyfosat

MycoTOX profile – 6100 SEK inklusive UPS
GPL-TOX profile – 4500 SEK inklusive UPS
Glyphosate test – 1900 SEK inklusive UPS
Myco-Enviro-Tox inkl. OAT (MYC+TOX+GLY+OAT) – 12500 SEK inclusive UPS

Genetiska tester

Första testpanelen – 3925 SEK + porto
Tilläggstest till första testpanelen – 2775 SEK per test
Fem testpaneler som skickas samtidigt – 10275 SEK + porto