Skip to main content
Gå tillbaka

Motverka för tidigt åldrande

Åldrande är en naturlig del av livet, men klok kosthållning kan hjälpa till att stödja hälsosamt åldrande, öka frisk livslängd och minimera risken för sjukdomar. Förutom de synliga tecknen på åldrande finns det många tillhörande tillstånd, som inkluderar kognitiv försämring, osteoporos, nedsatt rörlighet, hörselnedsättning och många fler.

Men många tillstånd relaterade till åldrande behöver inte bara vara en oundviklig del av att bli äldre. De kost- och matval vi gör under hela livet spelar en viktig roll för att avgöra hur vår åldrandeprocess äger rum.

Endast 20 % av åldrandet beror på gener. 80 % beror alltså på hälsosamma val, hormoner, cellernas hälsa, näring, stress och miljögifter. Så du har stor möjlighet att påverka ditt välbefinnande när du åldras.

Med personlig hälsovård får du möjlighet att behålla din vitalitet varje dag och i hela livet. Det är den allra bästa investering du kan göra. Riktig hälsa finns du kan skapa den helt naturligt.

Läs mer om näring, hormoner, förmåga att producera energi och genetiska tester under Tjänster och tester för bästa stöd för ett hälsosamt och vitalt åldrande.

Gå tillbaka