Skip to main content

Kundrecension

Susanne

Susanne berättar

Jag har haft kontakt med Johanna och gått hos henne sedan hösten 2015. Anledningen till min kontakt med henne var att jag kände mig sliten och inte mådde bra. Men inte på ett sådant sätt att det fanns någon hjälp att få från den vanliga sjukvården.

Johanna går grundligt till väga för att hitta orsakerna till den upplevda ohälsan. Hon ser dig som en helhet där alla delar av dig hänger ihop och påverkar varandra i det komplicerade system som en människa består av.

Genom olika former av provtagningar och tester som Johanna bedömer behövs, informerar om och rekommenderar, framkommer de olika pusselbitarna. Successivt läggs de olika bitarna till ett pussel och så småningom framkommer en helhetsbild som kan skapa förståelse för hur just du fungerar och vad dina hälsoproblem handlar om.

De olika testerna talar också om vilka eventuella brister som finns i form av exempelvis viktiga vitaminer och mineraler.

Johanna besitter en mycket stor kunskap om människokroppens alla funktioner och komplicerade system, som hon delar med sig av. Såväl det fysiska som det psykiskt/andliga/existentiella, hur de hör ihop och samverkar med varandra.
En viktig del av kontakten med Johanna är den egna inlärningsprocessen om hur den egna kroppen fungerar och hur mina individuella förutsättningar ser ut. Att lära sig känna in och förstå vad man själv behöver för att må bra, samt att inse att jag själv måste ta ansvar för min egen hälsa och försöka tillgodose det jag behöver för at komma till rätta med mina obalanser.

Jag befinner mig själv i denna inlärningsprocess som bland annat inneburit att jag delvis har behövt lägga om och förändra kosten för att tillföra bra saker och i möjligaste mån undvika sådant som skadar. Samt att jag lägger till kosttillskott för att hjälpa kroppen att läka från tex inflammationer och fylla på eventuella brister av vitaminer, mineraler, aminosyror etc.

Jag har med hjälp av Johanna också insett hur viktigt det är att förstå att livsstilen i sin helhet är avgörande för att uppnå hälsa och välbefinnande. Negativ stress innebär en stor belastning och gör stor skada i kroppen om den blir långvarig. Det är upp till mig att hitta en väg till ett liv med så lite negativ stress som möjligt, på denna väg gör jag den viktiga lärdomen att jag måste sätta mina egna gränser, att kunna säga ifrån och tacka nej ibland.

Johanna stöttar mig i processen genom dialog, att hon delar med sig av sina kunskaper och ger mig rekommendationer. Hon är också lyhörd och lyssnar in vad som är viktigt för mig just nu, genom att exempelvis alltid inleda våra möten med att kolla av nuläget, dagsformen och vad som står högst upp på behovslistan.
Jag befinner mig fortfarande i min process på väg mot läkning och bättre hälsa. En tydlig förändring jag upplevt nyligen är att jag helt blivit av med de intensivt kliande eksem jag haft på mina armar som jag ibland kliat upp tills det blöder.

Det egna arbetet för att uppnå god hälsa från att ha haft ganska stora brister och obalanser är ingen ”quick fix” utan tar sin tid. Min erfarenhet säger att det också är viktigt att inte vara för hård mot sig själv, att gå varsamt fram i de förändringar som behöver göras. Att känna in vad jag klarar av som första steg, och sedan successivt leda in mig själv i en förändrad livsstil som är hållbar över tid. I denna process har jag möjlighet att ta så mycket hjälp jag behöver av Johanna som stöttar och vägleder framåt.

Mitt mål är att uppnå en nivå av bästa möjliga hälsa där jag kan känna mig trygg och stabil, att känna mig själv och min kropp så bra att jag kan ta ett fullt och självständigt ansvar för min hälsa. Så att jag om möjligt i varje situation är lyhörd för både min kropps och mitt psykes signaler och veta vad jag eventuellt behöver tillföra för att bibehålla balans och välmående. Jag ser detta arbete, den tid och de pengar jag lägger ner som en investering i mig själv, min hälsa, min framtid både för mig och min familj.

Susanne, 54 år

Gå tillbaka

Ta reda på vad just du behöver

Du behöver inte veta vad du vill ha hjälp med. Kom som du är. Din kunskap dig och min erfarenhet av tusentals klienter i tre decennier är det underlag vi behöver för att ta första stegen till ett friskare liv för dig direkt.

Boka tid direkt

Leave a Reply